Utgård, 4 tomter

Fire opparbeidede boligtomter på Utgård. Se EIENDOMSSALG.

Prospekter

stormusfjellet_prospekt-400.jpg

Vi benytter finn.no til våre prosjekter, se EIENDOMSSALG for mer informasjon om vår virksomhet og aktuelle prospekter på eiendommer som ligger ute for salg.

Stryker Eiendomsutvikling AS

Stryker Eiendomsutvikling ble etablert i april 2001, og har som formål å formidle og drifte fast eiendom. Dette inkluderer kjøp, salg og utleie. Selskapets hensikt er også å eie aksjer i andre selskap.

Virksomheten omfatter kjøp og utvikling av tomtearealer for videresalg, og det er aktuelt med både bolig- og næringstomter.

Selskapets første prosjekt var oppføring av et næringsbygg i Strykerveien 9 på Sellebakk i Fredrikstad, samt et boligfelt i Sarpsborg kommune.

Senere har selskapet utviklet flere tomteområder i blant annet Hvaler kommune med tomter på Kjølholtåsen boligfelt, Stormusfjellet Nord på Vesterøy og Utgårdskilden på Vesterøy.

Nye prosjekter blir kontinuerlig presentert under Eiendomssalg og med egne annonser på finn.no.

HAFSLUND KUNNSKAPSPARK

Stryker Eiendomsutvikling AS eier og drifter også kontorutleie i Hafslund Kunnskapspark, sentralt ved Sarpefossen i Sarpsborg, se mer informasjon under Kontorutleie eller stedets egen nettside hafslundkunnskapspark.no.

Stryker Eiendomsutvikling AS
MVA 983 193 072

Design og drift: JKWEB